Akce

Nahoru
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996

Najdete tady tedy chronologicky setřízené akce, které již proběhly a dlouhodobým cílem je, aby to nebyl jen mrtvý seznam pro nostalgiky, ale aby každá akce měla svůj živý hyperlinkový odkaz. Prozatím zde máte jen několik "průkopníků", ale není nic jednoduššího, než přispět svým názorem do společného mlýny a napsat svůj pohled na tu kterou akci. Prozatím bych rád poděkoval Housenkovi, Šárce, Sundejovi a dalším, kteří svou nezištnou obětavostí přepisují staré zápisy z kronik.

Varování !!!

Texty s tímto označením se vyznačují nespisovnou, místy vulgární češtinou a jak by řekli v South Parku : "...takže by se na to neměl nikdo dívat."

Způsobeno je to především množstvím promilí alkoholu v krvi a naši kronikářskou nevyzrálostí. Případné překlepy jsou zachycením autentického zápisu v "papírové" kronice

Poznámky označené * jsou reakcí, většinou dotčených osob, na předchozí tvrzení. V kronice jím je vyčleněna vždy levá strana dvoustrany.

 

Copyright 2000 - 2007 Kosťa Mazal
Optimalizováno pro dioptrie 2,75 na každém oku.
Předpokládaný souhlas s uvedenými údaji je samozřejmostí. V případě výhrad vůči čemukoliv použijte návštěvní knihu s poznámkou.