Mezi námi děvčaty

Domů
Nahoru 

Poslední
aktualizace
stránek:

01.01.2007
 

(poslední přednášky SENH velmi oblíbený citát Doc. PhDr. Františka Varadzina, CSc.)

 Tož konečně sa dostaly ke slovu a děvčice. Šak už bylo načase, a potem že ženské majů stejné možnosti jak chlapi. Tož to teda nemajů! Ale o tom až někdy indy. Tož teda pár slov k tej naši skupině národohospodárské  (lebo co to vlastně je).

Keď sa tak otočíme za seba vidíme (já vím Katko, že za nama je zďa, ale na to sa musíš dívať s nadhledem, víš globálně jak sa dneskaj povídá), tak keď sa na to podíváme týma našima očiskama modrýma, vidíme včilkaj už len mlhavo rozkopanů cestu, samá ďůra a kameň, škaredé počasisko a pred nama království Juru z Poděbrad. No a tu to všecko začalo. A mnozí z nás byli aj prekvapení. Aj takový ogar jako je Kosťa, který je temu všeckému navině, nedokázal žasnůť, kam sa to dostal – prý sme na něho moc rychlí, tož potem nevím co je u něho rychlí.

Tož sme to naše seznámení dobre zapili (šak sme na Moravě, né!) a zapili sme to aj za týdeň, ve stejnů hodinu, na stejném místě (tož víte Olomoučáci nemajů tak dobrý orientační smysl nebo si doma zapomněli brýle, no to teda nevím, ale „moselo“ sa to zopakovať). A co z teho vyšlo? Tož co vám mám povídať, každý z nás má o to prézvisko navíc. Ale aj toto jednání by sa dalo napadnůť, pretože tam neboli všeci a hlasování nebylo v tem prýpadě regulérní. A už sme zasej u teho, keby to pevěděl chlap, tak sa neco děje, ale keď to poví děvčica, tak nic, jako by sa nechumelilo (představte si, ale ono sa dneskaj chumelí – 8. 12. 1998 21.30 hod – a to je pravda).

A co bylo dalej? Aj boží mlýny melů pomalu, ale jistě, tak jako naša chasa. Tož sme sa jeli podívať k Mazalom na tej jejich grund. Tož nemajů to tam špatné. Akorát sa našli aj tací, který s týmto názorem nesůhlasili a pokusili sa o radikální změnu teho Mazalových gruntu. Šak oni už vijá o kem vykládám, šak sa červenajů, že Červený drak proti nim bledne (prý je to pivo, pre ty, s kterých sa stane dračica – a to s každej, která ho vyskůšá – já sem tu reklamu neviděla, ale prý je to tak).

Tož akca sa zdaryla. Poznatek redakce – pre Kosťu sme byli zasej moc rychlí, pretože jeho bývalá skupina vypila 29 piv a u nás to bylo 79, co je 2,7 krát víc. A včil to vidíte, prý že spotreba klesá a všeci šetrijá. Včilkaj to sanalyzujeme:

Spotreba piva ve skupině 3NH2 patrý do autonomních výdajů (o tem sa s nama nebude preca nikdo hádať, pretože z nás vybirá svoje dlůhodobé úspory za účelem uspokojiť svoje základní potreby) a z teho je zrejmé, že jedno takové sezení národohospodárů zvýší autonomní výdaje a to povede k temu, že sa posune kryvka IS po kryvce LM doprava a tak vznikne multiplikovaný prýrustek produktu. Pre ty méně chápavé – naša skupina pomáhá temu, aby sa zvýšil produkt – tož to by nás ta naša vláda měla nejak oceniť (trebas bečka piva jako prémie, akorát nevím co by z teho měla Katka, keď pivo nepije). A pre teho co furt nechápe je tu obrázek:

 

 

 

 

 

Pozn.:

Vpisování poznámky do tak elegantního textu je jako kidat hnůj ve vyšívané sutaně, ale přesto: znamená i1, že jsme si svou spotřebou piva zvýšili i jeho cenu? No to je hrozné...

Kosťa

  A keď sa bude 3NH2 snažiť (k čemu by mohla dopomoct plánovaná akce – Vrbno pod Pradědem) može sa dosáhnůť produktu v bodě YH bez současného zvýšení úrokové míry. A co k akci Prostor? Snaď len to, že mňa bolelo eště dva dni za krkem.

zapsaly Míša (t.č. zvaná Březňák) a Katka (t.č. zvaná Pinďatácek)

 Psáno na moravsko-slovácko-valašsko-slovenském pomezí

Poznámka písaře: Text byl zakončen ještě skupinou podivných znaků. Pokud si matně vzpomínám (jsou to přece jen již téměř čtyři roky) byli jsme autorkami informováni, že je to arabské písmo. Nevím, arabsky neumím a tudíž mi nezbývá než věřit. Pokud se obsahu týká, tuším, že něco z toho byly podpisy, ale víc už si nepamatuji. (Ale ne, bylo to napsané něco o pivu...Pozn. Kosťa) Pro podrobnější informace se proto obraťte na samotné autorky textu.

 

 

Zpět na vrch stránky

Copyright 2000 - 2007 Kosťa Mazal
Optimalizováno pro dioptrie 2,75 na každém oku.
Předpokládaný souhlas s uvedenými údaji je samozřejmostí. V případě výhrad vůči čemukoliv použijte návštěvní knihu s poznámkou.